วันจันทร์ที่ 2 เมษายน มาระโก 15:16-32 “ที่กลโกธา”

พระเยซูคริสต์ถูกทรมานทั้งทางร่างกายด้วยการโบยตีด้วยแส้ การสวมมงกุฎหนาม การแบกกางเขน การตรึงที่กางเขน ถูกทำร้ายด้านจิตใจด้วยการเหยียดหยาม การถ่มน้ำลายใส่หน้า และล้อเลียนว่า เป็นกษัตริย์ แม้แต่โจรบนกางเขนทั้ง 2 คนก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์

Q1 มีบางคนบอกว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายจริงๆ เพียงแค่สลบไป แต่จากข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้ คุณคิดเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร?
Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า ความทุกข์ทรมานทั้งร่างกาย และจิตใจที่พระเยซูคริสต์ได้รับนั้น เพื่อคุณจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับจากพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *