วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน โยนาห์ 2:1-10 “อธิษฐาน”

การอธิษฐาน เป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนในการพูดคุยกับพระเจ้า การอธิษฐานเป็นเครื่องมือที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

Q1 จากคำอธิษฐานของโยนาห์สะท้อนให้เห็นเหมือนกับว่า เขาถูกพระเจ้าทอดทิ้งจากพระพักตร์ของพระเจ้า (ข้อ 4) คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้โยนาห์รู้สึกเช่นนั้น?
Q2 “การช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้า” พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ และพร้อมที่จะอภัยบาปให้ประชากรของพระองค์เสมอ เมื่อพวกเขากลับใจ และอธิษฐานสารภาพความผิดบาป ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาป เพื่อคุณจะกลับคืนดีกับพระเจ้า และไม่รู้สึกว่า ถูกทอดทิ้งอีกต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *