วันพุธที่ 18 เมษายน โยนาห์ 1:17 “ทรงกำหนด”

มีหลายคนอยากรู้ว่า ปลาที่กลืนโยนาห์เข้าไปคือปลาอะไร? บางคนก็บอกว่า เป็นปลาวาฬ บางคนก็ว่าเป็นฉลามวาฬ ซึ่งพระคัมภีร์ก็ให้คำตอบแค่ “ปลามหึมา” ซึ่งโดยความหมายแล้วคือ ปลาตัวใหญ่ ซึ่งเปรียบเทียบกับปลาที่เรารู้จักในปัจจุบันก็คงมีแค่ ปลาวาฬ กับ ฉลามวาฬ เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้คือ “พระเจ้าเป็นผู้กำหนด” ให้ปลามหึมาตัวนี้มากลืนโยนาห์ และหลังจากนั้น 3 วัน “สั่งให้”คายโยนาห์ออกบนแผ่นดินแห้ง” (โยนาห์ 2:10)

Q1 คุณคิดว่า การที่รู้ว่า พระเจ้าทรงเป็น “ผู้กำหนด” ให้ปลาตัวหนึ่งมากลืนโยนาห์เข้าไปนั้น ช่วยให้คุณเติบโตในความเชื่ออย่างไรบ้าง?
Q2 พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” (อิสยาห์ 29:11) อธิษฐานมอบแผนงานต่างๆ ที่คุณกังวลไว้กับพระเจ้า และเรียนรู้ว่า พระเจ้าทรงกำหนดสิ่งดีไว้สำหรับคุณเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *