วันพุธที่ 25 เมษายน ลูกา 9:23-27 “แบกกางเขน”

กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจสละชีวิตของพระเยซูเพื่อเราทุกคน พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราทุกคนจะได้ชีวิต ชีวิตที่กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทั้งชีวิตในวันนี้และชีวิตในอนาคตเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงเรียกร้องให้ผู้ที่เชื่อ “เอาชนะตัวเอง รับกางเขนแบกทุกวัน และตามพระองค์ไป”?
Q2 ถ้ากางเขนคือ สัญลักษณ์ของ “การเต็มใจสละชีวิต” คุณพร้อมที่จะสละชีวิตของคุณเพื่อพระเยซูในแต่ละวันอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *