วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม นางรูธ 1:19-22 “ความขมขื่น”

ความขมขื่นเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจากปัญหาต่างๆ ที่มีเข้ามาในชีวิต และค่อยๆ สะสมทีละเล็กละน้อยจนกลายเป็นเหมือนกับหนามใหญ่ในชีวิต ความขมขื่นทำให้เรามองเห็นปัญหาต่างๆ เพียงมุมมองเดียว คือ นี่เป็นการลงโทษที่มาจากพระเจ้า พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้ว

Q1 คุณคิดอย่างไร กับข้อสรุปของนาโอมี ที่สรุปว่า พระเจ้าทรงกระทำกับเธออย่างขมขื่น จนถึงขนาดที่จะเปลี่ยนชื่อจาก นาโอมี (แปลว่า สุขสบาย) เป็นมารา (แปลว่า ขมขื่น)?
Q2 “เมื่อฉันจากเมืองนี้ไป ฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่า” นาโอมีขมขื่นใจ เพราะมองแค่ผลที่เกิดขึ้น (บริบูรณ์-ตัวเปล่า) จนมองไม่เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้เยี่ยมเยียนอิสราเอลเท่านั้น (ข้อ 6) แต่พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนนาโอมีแบบส่วนตัว – “พระเจ้าพาเธอกลับมา” พระเจ้าเยี่ยมเยียนชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *