วันจันทร์ที่ 30 เมษายน นางรูธ 1:6-18 “เป็นพระเจ้าของฉัน”

ความเชื่อ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือความคิด แต่เป็นความจริงที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้จากการกระทำของคนคนนั้น เพราะไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็น “คนที่ดีแต่คำพูดเท่านั้น” ซึ่งนางรูธได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เธอมีความเชื่อแบบไหน

Q1 คุณคิดว่า การที่นางรูธยืนยันว่าจะติดตามนางนาโอมีไป และพูดว่า “…..พระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉัน แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น….ถ้ามีอะไรมาพรากฉันจากแม่นอกจากความตาย ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉัน และให้หนักยิ่ง” สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของเธออย่างไร?
Q2 ความเชื่อ และความตั้งใจของนางรูธเป็นแบบอย่างให้คุณในการดำเนินชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้าอย่างไร? พระเจ้าของนางรูธ คือ พระเจ้าของคุณหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *