วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม ลูกา 10:25-37 “งานยุ่ง”

ชีวิตที่อยู่กับงานมากเกินไป อยู่กับตารางเวลาที่มีการนัดหมายทุกวัน จนแทบจะไม่มีวันหยุด หรือบางครั้งเรียกกันว่า “บ้างาน” ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราปลีกตัวเองออกจากสังคม จากครอบครัว จากคนที่เรารัก จนกระทั่งเมื่อเรารู้สึกตัว เพื่อนๆ ก็หายไป คนที่เรารักก็ไม่อยู่ข้างกาย ความเหงาและความว้าเหว่ ก็เข้ามาในชีวิตแล้ว

Q1 ปุโรหิต และเลวี (คนยิว) อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ จนเดินเลยไป ไม่มีแม้แต่เวลาที่จะหยุดช่วยเหลือชายคนยิวที่ถูกทำร้าย และอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในขณะที่คนสะมาเรีย ซึ่งเป็นศัตรูของคนยิว กลับหยุดและให้ความช่วยเหลือชายคนยิวที่ถูกทำร้าย คุณคิดว่า สิ่งใดทำให้คนสะมาเรียหยุดช่วยคนยิวที่ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายนี้?
Q2 คุณอาจจะไม่เหงา และว้าเหว่เพราะยุ่งอยู่กับงานที่มากมายที่ต้องทำ แต่ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณปล่อยให้คนที่คุณรักและรักคุณ ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว เหงา และว้าเหว่หรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *