วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม มาระโก 5:1-20 “โซ่ตรวน”

มีผู้คนมากมายในสังคมที่เผชิญกับความเหงา ความว้าเหว่ อยู่ตัวคนเดียว จนกลายเป็นความกดดัน ความเครียดจนสมองสั่งการให้ล็อคขังตัวเองด้วยโซ่ตรวนออกจากโลกแห่งความเป็นจริง กลายเป็นคนที่ไม่รับรู้โลกภายนอก มีโลกของตัวเอง และสังคมเรียกคนเหล่านี้ว่า “คนสติไม่ดี” หรือ “คนบ้า”

Q1  ชายที่ถูกผีสิงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ถูกผีควบคุม 24 ชั่วโมง ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย เพียงแต่เขาไม่สามารถอาศัยอยู่กับสังคม กับครอบครัวของเขาอย่างปกติได้ เพราะเวลาที่ถูกผีสิง เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ แม้คนรอบตัวเขาจะพยายามช่วยก็ตาม – มัดด้วยโซ่ตรวน (ข้อ 3-4) คุณคิดว่า เวลาที่ชายคนนี้ไม่ได้ถูกผีสิง เขาจะอยู่อย่างเหงาหงอย และว้าเหว่มากน้อยเพียงใด?
Q2 คุณมีญาติ หรือคนที่คุณรัก มีปัญหาด้านจิตใจ ขังตัวเองด้วยโซ่ตรวนทางความคิด อย่าปล่อยให้คนเหล่านั้นต่อสู้ชีวิตเพียงคนเดียว หาเวลาไปเยี่ยม พูดคุย ให้กำลังใจ พาไปพบแพทย์ และอธิษฐานเผื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *