วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม กิจการ 11:1-18 “นิมิต”

ในความเชื่อของคนยิว พวกเขามีความภาคภูมิใจในการเป็นชนชาติของพระเจ้า และเชื่อว่าความรอดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นั้น มีไว้สำหรับคนยิวเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับคนต่างชาติ แต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เปโตร ซึ่งเป็นหัวหน้าของอัครทูต 12 คน แต่ถูกเรียกกลับมาเพื่ออธิบายให้กับคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับการที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประกาศกับคนต่างชาติ

Q1  เปโตรได้ให้เหตุผลอะไรกับพี่น้องที่คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มถึงการที่เขาประกาศกับคนต่างชาติ? (มีเหตุผลอย่างน้อย 5 ประการด้วยกัน – ดูข้อ 5-10, 11-13, 15-18)
Q2 เปโตรเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐมากกว่าความเชื่อของมนุษย์ที่สืบต่อกันมา สำหรับตัวคุณเอง อะไรเป็นอุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้อื่น? การเลือกของเปโตร หนุนใจคุณอย่างไรในการประกาศข่าวประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *