วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 4:1-8 “ชีวิตที่บริสุทธิ์”

ปัญหาความผิดบาปในเรื่องเพศในสังคมปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในวงกว้าง และกระทบต่อสังคมในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การทำแท้ง การขายบริการทางเพศ สื่อลามก การนอกใจ ฯลฯ จนดูเหมือนว่า ไม่ค่อยจะมีใครรักษาความบริสุทธิ์ในเรื่องเพศอีกต่อไป…

Q1 เปาโลได้เสนอวิธีการในการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในเรื่องเพศอย่างไรบ้าง? (ข้อ 3-6)
Q2 คุณรู้หรือไม่ว่า ความบาปในเรื่องเพศไม่ได้มีผลเฉพาะกับตัวของผู้ที่ทำเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของผู้ที่เชื่อด้วย (ข้อ 7) ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *