วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 4:9-18 “ชีวิตที่อยู่สมดุลย์”

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเธสะโลนิกา คือ ความเข้าใจในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย ว่าเป็นเรื่องจริงไหม เพราะดูเหมือนว่าจะมีการสอนผิดว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง และเป็นความหวังลมๆ แล้งๆ (ข้อ 13) โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตไปแล้ว จะเสียโอกาสได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา จะพลาดความรอดที่จะได้รับ

Q1 เปาโลได้หนุนใจเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้ว และคนที่เป็นอยู่จะเป็นอย่างไรในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา? (ข้อ 16-18)
Q2 ในขณะเดียวกัน เปาโลก็เตือนสติให้พี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกาดำเนินชีวิตขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไร? (ข้อ 10-12)? คุณจะนำสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *