วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 1 เธสะโลนิกา 5:1-11 “ชีวิตที่เตรียมพร้อม”

“จงกลับใจเสียใหม่ เพราะแผ่นดินสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ จะกลับมาเพื่อพิพากษาเราทั้งหลายในเร็ววันนี้” นี่อาจจะเป็นคำเทศนา และการประกาศที่เกิดขึ้นในยุคนั้น และผู้คนต่างก็รอคอย และเชื่อว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาในยุคของพวกเขา

Q1 เปาโลเปรียบเทียบผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนกับบุตรของความสว่าง / บุตรของกลางวัน (ข้อ 5) ควรจะมีการเตรียมชีวิตให้พร้อมก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาอย่างไร?
Q2 วันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาจะเปรียบเหมือนกับขโมยและหญิงคลอดบุตร คือ ไม่มีใครรู้เวลาที่แน่นอน คุณได้เตรียมชีวิตของคุณอย่างไร คุณดำเนินชีวิตแบบคนกลางคืน หรือบุตรของความสว่าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *