วันพุธที่ 6 มิถุนายน มัทธิว 5:27-30 “ตัดทิ้ง”

เรื่องเพศเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นของประทานจากพระเจ้า และถูกกำหนดให้ใช้เวลาและขอบเขตที่เหมาะสม นั่นคือ “การแต่งงาน” ดังนั้นการเข้าใจและรู้จักความรู้สึกของตนเอง ในความเป็นชายและหญิง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อชีวิตของเราจะไม่ผิดพลาดในเรื่องเพศ

Q1 พระเยซูคริสต์ไม่ได้สอนตรงตามตัวอักษรว่า ให้เรา “ควักลูกตาทิ้ง” หรือ “ตัดมือทิ้ง” เมื่อเกิดมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นกับเพศตรงข้าม คำว่า “ควัก / ตัด…ทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร?
Q2 ถ้าคุณเป็นพ่อหรือแม่ คุณจะเตรียมตัวสอนลูกของคุณอย่างไรในเรื่องความต้องการทางเพศ? ถ้าคุณเป็นชายหญิงที่ยังไม่แต่งงาน คุณจะดูแลตัวเองอย่างไรในเรื่องนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *