วันอังคารที่ 5 มิถุนายน มัทธิว 5:21-26 “อ้ายบ้า”

ความขัดแย้ง เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดตามมาหลังจากความขัดแย้งคือ ความโกรธ และความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ ห่างเหินกัน ซึ่งถ้าปล่อยให้ความขัดแย้งนี้ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆ สิ่งที่ตามมาจะไม่ใช่แค่ความโกรธและความห่างเหินเท่านั้น แต่จะกลายเป็นรากขมขื่นและศัตรูกันในที่สุด

Q1 คุณคิดว่า การที่พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบ “ความโกรธ” ว่ามีความรุนแรงเท่ากับ “การฆ่าคน” และแค่ด่าพี่น้องว่า “อ้ายโง่” “อ้ายบ้า” ต้องมีโทษถึงไฟนรก เป็นคำสอนที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่?
Q2 คุณมีความโกรธกับพี่น้องคนใดในคริสตจักรบ้างหรือไม่ คุณจะนำคำแนะนำในข้อ 25 ไปใช้ในชีวิตจริงของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *