วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 1 เธสะโลนิกา 5:12-28 “ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน”

สุภาษิต 27:17 กล่าวว่า “เหล็กลับเหล็กได้ คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนได้” การใช้ชีวิตในคริสตจักรก็เช่นกัน เป็นชีวิตแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้าง และเติบโตไปด้วยกัน เราแต่ละคนต้องการซึ่งกันและกัน เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบที่สุด

Q1 จากพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลหนุนใจให้พี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกา ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างไร? ลองเขียนออกมาเป็นข้อๆ
Q2 คุณคิดว่า พระเจ้าอยากจะให้คุณใช้ชีวิตเพื่อเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรด้านไหนมากที่สุด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *