วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เอสรา 9:1-15 “ตะลึง”

ปัญหาใหญ่ที่เอสราต้องเผชิญหน้าคือ คนอิสราเอลแต่งงานกับคนต่างชาติ และที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือ คนที่ทำผิดคือ บรรดาปุโรหิตและเลวี ซึ่งรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นอย่างดีว่า ห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติ คนชั้นผู้นำผู้ปกครองทำผิดโดยเห็นเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่ต้องพูดถึงประชาชนที่เป็นผู้ติดตามจะทำผิดมากเท่าไร

Q1 ทำไมเอสราจึงตอบสนองต่อข่าวที่ได้ยินค่อนข้างจะรุนแรง – ฉีกเสื้อ ทึ้งผม ทึ้งหนวด นั่งลงตะลึง? (ดูข้อ 7-9, 14-15)
Q2 “ถ้าไม่รู้แล้วทำผิด ถือว่าเป็นอุบัติเหตุหรือประมาท แต่ถ้ารู้แล้วยังทำผิด คืออาชญากรรม” วันนี้คุณดำเนินชีวิตแบบไหนต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *