วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม โรม 8:28-30 “เป้าหมาย”

การทรงนำของพระเจ้า ไม่ได้เป็นแค่การรู้ถึง “วิธีการ” ที่จะไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการรู้ถึง “เป้าหมาย” ที่เรากำลังจะเดินไปถึงด้วย

Q1 “เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง” และ “ตามพระสงค์ของพระองค์” เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ การทรงนำ น้ำพระทัย และเป้าหมายของพระเจ้า?
Q2 คุณคิดว่า วันนี้พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณให้เดินไปสู่เป้าหมายที่มีศักดิ์ศรีในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *