วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ปฐมกาล 12:1-9 “วันนี้”

ฮับราฮัมถูกเรียกให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเมื่อมีอายุประมาณ 75 ปี  และเสียชีวิตเมื่ออายุ 175 ปี ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งความเชื่อ” เพราะท่านกระทำทุกอย่างตามการทรงนำของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่าน

Q1 แม้ว่า อับราฮัมจะไม่รู้อย่างชัดเจนว่า ชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะพระเจ้าบอกแค่ว่า “ไปยังดินแดน ที่เราจะบอกให้เจ้ารู้” (ข้อ 1) แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือ เวลานี้พระเจ้าทรงนำหน้าชีวิตของเขาอยู่ ดังนั้นอับราฮัมจึงตอบสนองโดย……? (ข้อ 4, 8, 9)
Q2 คุณคิดว่า “วันนี้” พระเจ้าทรงนำให้คุณกระทำสิ่งใดบ้าง และคุณรับผิดชอบสิ่งนั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่า? หรือ คุณมัวแต่คิดวิตกกังวลว่า พระเจ้าจะทรงนำคุณอย่างไร “วันพรุ่งนี้” (ที่ยังมาไม่ถึง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *