วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม เนหะมีย์ 2:11-20 “วางแผน”

มีคริสเตียนหลายคน คิดว่าในการรอคอยการทรงนำของพระเจ้า หมายความว่า เราห้ามทำสิ่งใดๆ ห้ามคิด ห้ามวางแผน ห้ามเตรียมตัว แต่ชีวิตของเนหะมีย์กลับแสดงให้เห็นว่า ความคิด แผนการต่างๆ ที่เขามีนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทรงนำของพระเจ้า เพราะเนหะมีย์ใช้เวลาถึง 3 คืนในการออกสำรวจ และวางแผนก่อนที่จะหนุนใจประชาชนให้ลุกขึ้นช่วยกันก่อสร้างกำแพง

Q1 จากประโยคที่ว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าดลใจข้าพเจ้า” (ข้อ 12) และ “การที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยังผลดี” (ข้อ 18) ช่วยให้เราเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ “การทรงนำ” และ “การวางแผน”?
Q2 คุณจะนำความจริงในเรื่อง การไตร่ตรอง การคิด การวางแผน มาใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ ในขณะที่คุณกำลังรอคอยการทรงนำของพระเจ้าอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *