วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2 พงศาวดาร 32:9-19 “ดูหมิ่น”

ในเวลานั้นอัสซีเรียถือได้ว่า กำลังอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด และมีการขยายอาณาจักรไปอย่างกว้างขวาง ไม่มีใครต่อสู้ได้ แม้แต่อียิปต์ที่เคยรุ่งเรือง ยังถูกเปรียบเทียบเหมือนกับไม้เท้าอ้อที่เดาะ (2 พงศ์กษัตริย์ 18:19-21) ทำให้เซนนาเคอริบกษัตริย์ของอัสซีเรียมองดูตัวเองราวกับเป็นพระเจ้าที่สามารถกำหนดได้ทุกสิ่ง

Q1 อะไรที่ทำให้เซนนาเคอริบแห่งอัสซีเรียเชื่อมั่นว่า ตนเองจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหนืออิสราเอล และพระองค์ทรงดูหมิ่นพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 13-15, 17-19)
Q2 คุณอาจจะไม่เคยดูหมิ่นพระเจ้าเหมือนที่เซนนาเคอริบทำ แต่คุณเคยคิดว่า ตัวเองรู้ดีกว่าพระเจ้า และเลือกที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบ มากกว่าทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบหรือไม่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *