วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2 โครินธ์ 6:14-7:1 “ความเชื่อเดียวกัน”

ในสังคมมีคำกล่าวว่า “รักไม่มีพรหมแดน รักไม่มีศาสนา” “ขอให้เรารักเขา และเขารักเรา แค่นั้นก็พอแล้ว” แต่สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน รักอาจจะไม่มีพรหมแดน แต่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องเป็นสิ่งที่คิดพิจารณา เพราะการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะที่เปลี่ยนไป หรือความผูกพันธุ์ฝ่ายร่างกายฉันท์สามีภรรยา แต่ยังหมายถึง การเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายจิตวิญญาณด้วย

Q1 เปาโลได้ให้เห็นเหตุผลอย่างไร (ค่อนข้างรุนแรง) ในการที่คนของพระเจ้าไม่ควรจะเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า?
Q2 ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับคุณในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการมีความเชื่อเดียวกัน ถ้าคุณคบอยู่กับคนที่ไม่เป็นคริสเตียน ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณให้คุณเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *