วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม มัทธิว 19:1-12 “หย่า”

สถิติการหย่าร้างในสังคมไทยสูงขึ้นทุกๆ ปี และผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่เพียงคู่สามีภรรยาเท่านั้น ยังมีเด็กๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ตกอยู่ในสภาพของเด็กที่ต้องกำพร้าพ่อหรือแม่ โดยที่ไม่เต็มใจ และส่งผลต่อเนื่องมายังสังคม กลายเป็นปัญหาของสังคมโดยรวมอีกด้วย ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งมีมา แต่มีมาเป็นเวลานาน แม้แต่ในสมัยของพระเยซูคริสต์เอง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน

Q1 แม้ว่าจะมีธรรมบัญญัติให้หย่าร้างได้ โดยเฉพาะถ้ามีการผิดประเวณี (ข้อ 9) แต่จากคำตอบของพระเยซูคริสต์ในข้อ 5-6 โดยเฉพาะประโยคที่ว่า “เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทำให้พรากจากกัน” ช่วยให้รู้ว่า พระเยซูทรงคิดเห็นเกี่ยวกับการหย่าร้างอย่างไร?
Q2 ถ้าคุณคิดจะแต่งงาน จงตระหนักว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น “จงคิดให้ดี” ก่อนที่จะแต่งงาน และถ้าคุณแต่งงานแล้ว “จงเลิกคิด” ถึงการหย่าร้าง จงอธิษฐานฝากครอบครัวคุณไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *