วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม เศคาริยาห์ 7:1-7 “อดอาหารอธิษฐาน”

ชนชาติอิสราเอลได้ไว้ทุกข์และถืออดอาหารในเดือนที่ห้าเป็นเวลาถึง 70 ปี ตลอดระยะเวลาที่เป็นเชลยที่บาบิโลน เพื่อไว้อาลัยให้กับการที่พระวิหารถูกทำลาย รวมทั้งร้องทูลขอเพื่อจะได้กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง และวันนี้พวกเขาก็ได้กลับบมาบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้ง การซ่อมแซมพระวิหารก็คืบหน้าไปพอสมควร คำถามที่เกิดขึ้นคือ พวกเขายังต้องไว้ทุกข์อดอาหารอธิษฐานต่อไปหรือไม่

Q1 พระเจ้าไม่ได้ชมเชยที่อิสราเอลไว้ทุกข์อดอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 70 ปี แต่กลับต่อว่าพวกเขาอย่างรุนแรง ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 6 ประกอบ)
Q2 มีธรรมเนียนปฏิบัติหลายอย่างในคริสตจักรวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น การประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ การเรียนรวีฯ การประชุมอธิษฐาน การถือมหาสนิท การรับบัพติสมา การถวายสิบลด คุณได้ถือรักษาและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้นด้วยท่าทีในใจอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *