วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม เศคาริยาห์ 14:1-21 “ในวันนั้น”

ตั้งแต่บทที่ 12 จนจบบทที่ 14 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย เราจะพบว่า เศคาริยาห์ ได้พูดถึง “ในวันนั้น” ไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ซึ่งเนื้อหาโดยรวมยังคงพูดถึง การพิพากษาของพระเจ้าที่จะมีมายังโลกใบนี้

Q1 เศคาริยาห์ได้บรรยายสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นหลังการพิพากษา สิ่งนั้นคือ? (ดูข้อ 9, 17, 20-21)
Q2 อ่านข้อ 20 อีกครั้ง และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงให้ชีวิตของคุณมีคำจารึกว่า “บริสุทธิ์แด่พระเจ้า” ปรากฏอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *