วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ปฐมกาล 4:1-16 “ระวัง”

เรื่องราวของพี่น้องคู่แรก คือ คาอินและอาเบล ช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับ “ความผิด” และ “การสำนึกผิด” รวมถึงอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คาอินไม่สำนึกผิด แม้เขาจะทำผิดอย่างหนักหนาสาหัส ด้วยการวางแผนฆ่าอาเบลน้องชาย และลงมืออย่างโหดเหี้ยม

Q1 อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้คาอินไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองกระทำกับอาเบล แม้พระเจ้าจะเตือนเขาแล้วก็ตาม? (ดูข้อ 5, 9, 13-14)
Q2 มีเรื่องใดบ้างที่พระเจ้ากำลังเตือนให้คุณสำนึกผิด อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะเชื่อฟังพระองค์ และไม่ตัดสินใจผิดพลาดเหมือคาอิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *