วันอังคารที่ 21 สิงหาคม ปฐมกาล 50:15-21 “ยกโทษ”

แม้ว่าพี่ชายของโยเซฟจะมาอยู่กับโยเซฟในแผ่นดินอียิปต์ ถึง 17 ปี แต่ดูเหมือนว่า พวกเขายังไม่มีโอกาสได้สำแดงความสำนึกเสียใจต่อสิ่งที่กระทำกับโยเซฟ และจัดการสิ่งที่ค้างคาใจออกไปให้หมดสิ้น เพราะทันทีที่ยาโคบผู้เป็นบิดาเสียชีวิต สิ่งแรกที่พวกพี่ๆ พูดคุยกันคือ โยเซฟจะต้องแก้แค้นในสิ่งที่พวกเขาทำมาในอดีตอย่างแน่นอน พวกเขาจึงส่งคนไปพบกับโยเซฟ เพื่อขอให้โยเซฟยกโทษให้

Q1 แม้ว่า พวกพี่ชายของโยเซฟจะสำนึกผิดด้วยความหวาดกลัว แต่สิ่งที่ทำให้โยเซฟสามารถยกโทษให้กับพี่ชายได้คืออะไร? (ดูข้อ 19-20 ประกอบ)
Q2 อาจจะมีใครบางคนทำผิดกับคุณ แม้ว่าคนนั้นจะไม่สำนึกผิด และมาสารภาพกับคุณ แต่คุณสามารถหลุดพ้นจากความขมขื่นใจได้ ด้วยการนำแนวทางแบบที่โยเซฟใช้กับพี่ชายมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *