วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2 เธสะโลนิกา 3:16-18 “สันติสุข”

ถึงแม้ว่า จดหมายจะจบลงแล้ว ในขณะที่เปาโลเองก็ไม่ทราบว่า เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร  พี่น้องที่เมือง เธสะโลนิกาจะฟังคำเตือน และปฏิบัติตามคำสอนของท่านหรือไม่ แต่เปาโลก็ลงท้ายอย่างชัดเจนในจดหมายฉบับนี้ว่า ท่านเองเป็นผู้เขียน และลงชื่อเปาโลอย่างชัดเจน เหมือนที่เคยกระทำมาทุกครั้ง

Q1 การที่เปาโลขอให้พระเจ้าประทาน “สันติสุข” แก่พี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกา “ทุกเวลา” และ “ทุกทาง” มีความหมายอย่างไรต่อพี่น้องที่นั้น? (คิดถึงสถานการณ์ที่รายล้อมไปด้วยการข่มเหง และการสอนผิด)
Q2 คุณอยากได้สันติสุขจากพระเจ้าในชีวิตของคุณในด้านใด และเวลาใดบ้าง? อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *