วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2 เธสะโลนิกา 3:6-15 “คนเกียจคร้าน”

มีพี่น้องในเมืองเธสะโลนิกาบางคนเชื่อว่า พระเจ้าเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในเร็ววันนี้ ในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ แทนที่พวกเขาจะกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐ และรักษาชีวิตให้อยู่ในทางของพระเจ้า พวกเขากลับหยุดทำงาน จนกลายเป็นภาระของผู้อื่น รวมทั้งยังเที่ยวไปคุยตามบ้าน รบกวนจนคนอื่นไม่สามารถทำงานทำการของตนได้อีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

Q1 เปาโลได้ให้แนวทางในการจัดการกับพี่น้องที่เกียจคร้าน ไม่ทำงาน และชอบยุ่งเรื่องคนอื่นอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำข้อคิดจากเรื่องการเกียจคร้านมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อรอคอยการกลับมาของพระเยซูคริสต์ในวันนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *