วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2 ทิโมธี 4:1-5 “ศิษยาภิบาลทิโมธี”

งานอภิบาลศิษย์ เป็นงานที่สร้างคน และไม่ใช่งานที่จะเห็นผลภายใน 1-2 ปี แต่จะเห็นผลในระยะยาว 5-10 ปีขึ้นไป ซึ่งชีวิตของทิโมธีเองก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงในเรื่องนี้ เพราะกว่าที่ชีวิตของท่านจะเกิดผล แม่และยายต้องใช้เวลานานนับสิบปีในการถ่ายทอดความเชื่อให้กับทิโมธี

Q1 คำว่า “ขะมักเขม้นทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส” “อดทนเสมอในการสั่งสอน” “จงหนักแน่นมั่นคง” “อดทนต่อความยากลำบาก” สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการทำงานอภิบาลศิษย์อย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนที่ทำหน้าที่อภิบาลศิษย์ในคริสตจักรของคุณ ทั้งศิษยาภิบาล อาจารย์ ครูสอนรวีฯ และพี่เลี้ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *