วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 1 ทิโมธี 6:11-16 “ทิโมธี คนของพระเจ้า”

หนังสือ 1 และ 2 ทิโมธี ได้ชื่อว่า เป็นจดหมายอภิบาลศิษย์ เพราะเปาโลได้มอบหมายอย่างชัดเจนให้ทิโมธีไปทำหน้าที่ดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสในฐานะศิยาภิบาล ซึ่งเปาโลรู้อยู่แล้วว่า การทำหน้าที่ศิษยาภิบาลหรือการอภิบาลศิษย์ไม่ใช่สิ่งที่ง่าย ดังนั้นท่านจึงกำชับอย่างหนักแน่นให้ทิโมธีรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมายไว้ (1 ทิโมธี 6:20)

Q1 เปาโลเรียกทิโมธีว่า “คนของพระเจ้า” และเปาโลได้ขยายความถึงคุณลักษณะว่า ต้องมีอะไรบ้าง?
Q2 คุณก็เป็นคนของพระเจ้าเหมือนกัน คุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้ด่างพร้อยจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *