วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน มัทธิว 14:22-33 “ไม่คุ้นเคย”

ดูเหมือนว่า ในเหตุการณ์ที่เกิดกับเปโตรและเพื่อนสาวก ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับลมพายุ ไม่ได้ทำให้พวกเขาหวาดกลัวสักเท่าไร อาจจะเป็นเพราะเปโตร และสาวกบางคนคุ้นเคยกับสถานการแบบนี้อยู่แล้ว เพราะพวกเขาเคยมีอาชีพเป็นชาวประมงมาก่อน

Q1 สิ่งที่ทำให้เปโตรและสาวกหวาดกลัวคือสิ่งใด? (ดูข้อ 26-31 ประกอบ)
Q2 คุณมีความกลัว เพราะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย หรือต้องทำอะไรที่ยังไม่เคยทำหรือไม่ จงจำไว้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงยื่นมือออก และพร้อมที่จะฉุดคุณออกมาจากความกลัวนั้นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *