วันศุกร์ที่ 21 กันยายน สดุดี 34:1-10 “กลัวแทบบ้า”

สดุดีบทนี้เขียนขึ้นโดยดาวิด ซึ่งบรรยายถึงช่วงเวลาที่ท่านหนีจากการตามล่าของซาอูล จนถึงขั้นต้องแกล้งทำเป็นคนบ้า เพื่อเอาตัวรอด (1 ซามูเอล 21:13-15)  แต่สุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยให้ดาวิดหลุดพ้นจากความหวาดกลัว จนดาวิดไม่สามารถหยุดสรรเสริญพระเจ้าได้ (ข้อ 1)

Q1 ในข้อ 4-6, 10 ดาวิดได้บรรยายถึงความทุกข์ ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรบ้าง? (สังเกตคำว่า “ความกลัวทั้งสิ้น” “เพ่งดูข้าพระองค์ และเบิกบาน” “คนจน” “ยากลำบาก” “สิงห์หนุ่มขาดแคลนอาหาร”)
Q2 อธิษฐานขอพระเจ้าให้เปลี่ยนความกลัวจนแทบบ้าในชีวิตของคุณ ให้กลายเป็นคำสรรเสริญเหมือนกับดาวิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *