วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน กิจการ 15:36-41 “แยกทาง”

หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางในรอบแรก เปาโลกับบารนาบัสได้หารือกันถึงการเดินทางในรอบสอง โดยจะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตามหัวเมืองต่างๆ ในการเดินทางรอบแรก (กิจการ 13:4-14:28) แต่เปาโลกับบารนาบัสตกลงกันไม่ได้จนต้องแยกทางกัน โดยบารนาบัสไปที่เกาะไซปรัส ส่วนเปาโลไปที่แคว้นซีเรียและแคว้นซิลีเซีย

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปาโลกับบารนาบัสต้องแยกทางกัน? (ข้อ 37-38))
Q2 ความขัดแย้งระหว่างเปาโลกับบารนาบัสไม่ใช่ “ความแตกแยก” แต่เป็นเพียง “การแยกกันเดิน” เพราะทั้งคู่ยังทำในสิ่งเดียวกันคือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เราแต่ละคนอาจจะมีวิธีประกาศที่แตกต่างกัน แต่เราต้องไม่แตกแยกจนหยุดประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *