วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2 เปโตร 3:3-13 “ไม่เห็นจะเกิดสักที”

มีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อเรื่อง “วันสุดท้าย” หรือ “วันแห่งการพิพากษา” สาเหตุเพราะ ไม่เห็นจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่ง และมองว่า เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงมงาย ไร้สาระ ถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็ควรจะเกิดขึ้นนานแล้ว และมีคริสเตียนจำนวนไม่น้อย ก็เริ่มจะมีความคิดคล้อยตาม และเริ่มคิดว่า เป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นจริง (ข้อ 3-4)

Q1 เปโตรได้อธิบายถึงสาเหตุที่ “วันสุดท้าย” หรือ “วันแห่งการพิพากษา” ยังมาไม่ถึงอย่างน้อย 2 ประการคือ? (ดูข้อ 8, 9 ประกอบ)
Q2 เปโตรหนุนใจเรา ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ และดีงาม (ข้อ 10) เพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณเตรียมตัวในเรื่องใดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ และความดีงาม?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *