วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน สดุดี 27:1-14 “ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า”

ความกลัวเป็นอารมณ์พื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน และเราอาจจะกลัวสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน เหมือนกับผู้เขียนสดุดีบทนี้ที่กลัวหลายอย่าง ทั้งคนชั่ว คู่อริ สงคราม ความยากลำบาก กลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวการใส่ร้าย กลัวการทารุณ แต่สุดท้ายเขาก็เอาชนะความกลัวเหล่านี้ได้

Q1  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้เอาชนะความกลัว? (ดู ข้อ 1, 4, 8, 11, 13 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า คุณจะสามารถพูดได้เหมือนกับผู้เขียนสดุดีบทนี้ที่ว่า “ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า” ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *