วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน สดุดี 111: 1-10 “ความยำเกรงพระเจ้า”

พระคัมภีร์ได้หนุนใจผู้ที่เชื่อในพระเจ้าให้เกรงกลัวเพียงสิ่งเดียว หรือจริงๆ ต้องบอกว่า เพียงผู้เดียวนั้นคือ การเกรงกลัวพระเจ้า ซึ่ง “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา” และแน่นอนว่า เป็นหนทางที่จะเอาชนะความกลัวด้วย

Q1  ลองเขียนถึง “ความยิ่งใหญ่ & ฤทธิ์เดช” ของพระเจ้า (ข้อ 1-4) และ “สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ” (ข้อ 5-9) ออกมาว่ามีอะไรบ้าง?
Q2  คุณคิดว่า ความยิ่งใหญ่และฤทธิ์เดชของพระเจ้า รวมทั้งสิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำนั้น ช่วยให้คุณมีความหวัง และชนะความหวาดกลัวที่มีในชีวิตได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *