วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน เยเรมีย์ 29:10-14 “เรามีแผนการสำหรับเจ้า….”

บางครั้งความกลัวเกิดขึ้น เพราะเรารู้ว่า อนาคตของเรากำลังจะเป็นไปอย่างไร โดยเฉพาะในทางที่ไม่ค่อยจะดี เหมือนอิสราเอลที่รู้ว่า ตนเองจะต้องตกไปเป็นเชลยถึง 70 ปี …..

Q1  อะไรคือกำลังใจที่ทำให้อิสราเอลมีชัยชนะเหนือความกลัว และยอมรับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นได้?
Q2  จากประโยคที่ว่า “เรามีแผนการสำหรับเจ้า….” เป็นความหวังของคุณอย่างไร สำหรับความกลัวที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *