วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน โรม 8:18-27 “ความหวังใจ”

มีการทำสำรวจสภาพสังคมถึงความเป็นอยู่ของผู้คน ผลที่ออกมาคือ อัตราการฆ่าตัวตายที่มีสูงเพิ่มขึ้นทุกปี และที่น่าตกใจก็คือ กลุ่มอายุของคนฆ่าตัวตายกลุ่มใหญ่กับเป็นกลุ่มของวัยรุ่น!!! ดูเหมือนว่าสภาพสังคมในวันนี้เลวร้ายเกินกว่าที่คนเราจะรับได้ ซึ่งเปาโลก็หนุนใจเกี่ยวกับสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยความยากลำบากอย่างน่าสนใจ….

Q1  เปาโลได้หนุนใจอย่างไร ในการเผชิญหน้ากับสังคมที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก? (ดูข้อ 18, 23-25, 27 ประกอบ)
Q2  พระคัมภีร์ข้อ 28 เป็นความหวังใจในการดำเนินชีวิตวันนี้ท่ามกลางสภาพสังคมที่ลำบากอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *