วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน อพยพ 6:28-7:6 “เราคือพระเจ้า”

เมื่อโมเสสและอาโรนไปบอกชนชาติอิสราเอลถึงการปลดปล่อยที่จะมีมาจากพระเจ้า ทุกคนต่างดีใจ แต่เมื่อทั้งคู่ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์ และบอกให้ฟาโรห์ปล่อยชนชาติอิสราเอล ผลที่ตามมาคือ ฟาโรห์สั่งให้เพิ่มงานให้หนักมากขึ้นไปอีกสำหรับชนชาติอิสราเอล จนประชาชนต่างต่อว่าโมเสสและอาโรน แต่พระเจ้าก็ยังยืนยันที่จะให้โมเสสและอาโรนไปเข้าเฝ้าฟาโรห์อีก ซึ่งโมเสสและอาโรนก็เชื่อฟังและทำตาม

Q1  ทำไมพระเจ้าจึงทรงเรียกร้องให้โมเสสและอาโรนไปเข้าเฝ้าฟาโรห์อีก ทั้งๆ ที่ถูกปฏิเสธกลับมา แถมประชาชนอิสราเอลยังหมดความเชื่อถือในตัวของเขาทั้งสองคน? (ดู ข้อ 6:29, 7:5 ประกอบ)
Q2  ลองทบทวนดูว่า มีเหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตของคุณ ที่ทำให้คุณรู้ว่า “พระเจ้าคือพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่องค์เดียว” ใช้เวลานี้สรรเสริญพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *