วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน อพยพ 12:29-42 “ปลดปล่อย”

พระเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติถึง 10 ประการด้วยกัน (น่าจะกินเวลารวมกันอย่างน้อย 6 เดือน) ซึ่งภัยพิบัติอย่างสุดท้าย หรือภัยพิบัติอย่างที่สิบก็คือ การสังหารบุตรชายหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์  ถึงแม้ว่าในภัยพิบัติทั้ง 9 ประการที่ผ่านมา ฟาโรห์จะไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้าก็ตาม แต่ภัยพิบัติอย่างที่สิบกลับนำมาซึ่งการปลดปล่อยจากการเป็นทาสอย่างสมบูรณ์

Q1  จากคำพูดของฟาโรห์ในข้อ 31-32 และการกระทำของประชาชนชาวอียิปต์ในข้อ 36 ช่วยให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงปลดปล่อยคุณจากความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า และถ้ายังมีความบาปใดที่ยังติดอยู่ในชีวิตของคุณ อธิษฐานขอกำลังและมอบไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *