วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน อพยพ 14:1-31 “ทะเลแดง”

ฟาโรห์เกิดเปลี่ยนใจที่ปล่อยชนชาติอิสราเอลไป จึงยกกองทัพออกติดตามโมเสสและชนชาติอิสราเอล จนมาทันที่ทะเลแดง ชนชาติอิสราเอลต่างหวาดกลัว เพราะเบื้องหน้าคือทะเลแดง เบื้องหลังคือกองทัพอียิปต์ ทุกคนต่างคิดว่า ทุกอย่างมาถึงจุดจบแล้ว แต่โมเสสกลับมองแตกต่างออกไป กลับเรียกร้องให้อิสราเอลมีความเชื่อ และรอดูการช่วยกู้ที่มีมาจากพระเจ้า

Q1  คุณคิดว่า การที่พระเจ้าทรงกระทำให้ทะเลแดงแยกออก จนอิสราเอลเดินข้ามไปจนหมด และรอให้กองทัพอียิปต์ตามมา จึงจะให้น้ำทะเลแดงไหลกลับมาท่วมกองทัพอียิปต์ พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไร? (ดู ข้อ 13-14, 17-18, 31 ประกอบ)
Q2  อะไรคือ “ทะเลแดง” หรือ “กองทัพอียิปต์” ในชีวิตของคุณ  คุณจะให้พระเจ้ามีส่วนในการจัดการกับ “ทะเลแดง” หรือ “กองทัพอียิปต์” อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *