วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน ลูกา 23:26-43 “พระเยซูบนไม้กางเขน”

จุดเริ่มต้นของ “ไม้กางเขน” ที่มีความสำคัญสำหรับเราที่เป็นคริสเตียน คือ การถูกตรึงของพระเยซูบนไม้กางเขน ดังนั้นเป็นการดีที่เราจะเริ่มต้นหาความหมายจากเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ถูกจับ และตรึงบนไม้กางเขน ซึ่งเราพบว่า พระเยซูคริสต์ถูกตรึงพร้อมกับนักโทษประหาร 2 คน ท่ามกลางสายตาของผู้คนทั้งเมือง และอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป

Q1  ลองสมมุติว่า คุณเป็นบุคคลต่างๆ ที่อยู่รายล้อมพระเยซูคริสต์ คุณจะคิดหรือรู้สึกอย่างไร? ซีโมนในข้อ 26 / ผู้หญิงในข้อ 27 / ประชาชนและขุนนางในข้อ 35 / ทหารในข้อ 36 / ผู้ร้าย 2 คนในข้อ 39-42
Q2  ในสายตาของคุณเอง คุณมองการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเป็นอย่างไร? เปรียบเทียบก่อนที่คุณจะเชื่อพระเจ้า และหลังเชื่อพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *