วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน ฮาบากุก 1:5-11 “คำตอบที่ไม่อยากฟัง”

ฮาบากุกคาดหวังว่า พระเจ้าจะทรงจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอิสราเอล ให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่ดูเหมือนว่า พระเจ้าจะให้คำตอบที่ฮาบากุกไม่อยากฟัง นั่นคือ การส่งคนบาบิโลน (คนเคลเดีย) มาทำลายอิสราเอล

Q1  ลองเขียนลักษณะของกองทัพคนเคลเดียออกมา แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมจึงเป็นคำตอบที่ไม่อยากฟัง?
Q2  คุณเคยอธิษฐานกับพระเจ้า และได้รับคำตอบที่ไม่อยากฟังบ้างไหม? คุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *