วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน ฮาบากุก 1:1-4 “นานสักเท่าใด”

ฮาบากุกเริ่มต้นด้วยคำถาม และความหนักใจในสภาพที่เกิดขึ้นในแผ่นดินอิสราเอลซึ่งน่าจะอยู่ในยุคสมัยของกษัตริย์เยโฮยาคิม ซึ่งกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 23:36-4:7) และดูเหมือนว่า ฮาบากุกใช้เวลาอธิษฐานเผื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานแล้วจนกระทั่งเขาพูดว่า “ข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด” (ข้อ 1)

Q1  สภาพสังคมที่เลวร้ายของอิสราเอลที่ฮาบากุกมองเห็นมีอะไรบ้าง? (ดู ข้อ 3-4 ประกอบ)
Q2  ลองคิดถึงสภาพสังคมไทย / สภาพของคริสตจักร ที่คุณรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย ใช้เวลานี้อธิษฐานฝากสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *