วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน ฮาบากุก 2:1 “รอคอย”

หลังการต่อรอง ฮาบากุกได้แต่รอคอยคำตอบจากพระเจ้า ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกถึงท่าที และวิธีการรอคอยคำตอบอย่างน่าสนใจ

Q1  จากวลีที่ว่า “ยืนเฝ้าดู” “มองออกไป” “เพื่อจะฟังดูว่า” “ทูลตอบ” “ร้องทุกข์” สะท้อนให้เห็นว่า ฮาบากุกใช้วิธีการใดในการรอคอยคำตอบจากพระเจ้า?
Q2  คุณจะนำท่าทีและวิธีการรอคอยคำตอบจากพระเจ้าของฮาบากุกมาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *