วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ฮาบากุก 2:2-20 “ยืนยันคำตอบ”

ในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคำถามของฮาบากุก โดยแบ่งออกเป็น 2 คำตอบ คำตอบแรกยืนยันการลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับยูดาห์ (ข้อ 2-5) และคำตอบที่สองเกี่ยวกับวิบัติจะเกิดกับบาบิโลนในอนาคต (ข้อ 6-20) เพราะฮาบากุกถามใน บทที่ 1:17

Q1  คุณคิดอย่างไรสำหรับคำตอบของพระเจ้าที่มีให้กับ “ยูดาห์” และ”บาบิโลน” ที่ดูเหมือนว่า จะต้องถูกทำลายทั้งคู่? (ดู ข้อ 4, 20 ประกอบ)
Q2  โรม 6:23 เขียนไว้ว่า “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย…” นั้นหมายความว่าทุกความบาป มีบทลงโทษของมันเมื่อเวลามาถึง อย่าคิดว่า พระเจ้าไม่เห็นความผิดบาปที่คุณกระทำอยู่ อธิษฐานสารภาพบาปที่ซ่อนเร้นของคุณ และขอกำลังจากพระองค์ที่จะลุกขึ้นใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *