วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ฮาบากุก 3:1-15 “ความหวังใจ”

พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญ ที่มีทำนองเพลงชิกิโอโนทกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยตัวเนื้อหาที่เขียนเริ่มแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของฮาบากุกที่มีต่อคำตอบที่มาจากพระเจ้าอย่างชัดเจน เพราะเนื้อหาได้เปลี่ยนจากคำถาม คำบ่น คำต่อรอง เป็นคำสรรเสริญและยอมรับถึงการตัดสินใจของพระเจ้า

Q1  แม้ว่าคำตอบจะไม่เป็นที่น่าพอใจในความคิดของฮาบากุก แต่จากเนื้อหาในข้อ 13 ช่วยให้เราเห็นถึงความหวังใจของฮาบากุกอย่างไร?  (ดู บทที่ 2:4 ประกอบ)
Q2  คุณจะนำท่าทีของฮาบากุกไปใช้อย่างไรในชีวิตของคุณ ถ้าคุณอธิษฐาน แล้วคำตอบที่มาจากพระเจ้าอาจจะไม่ถูกใจคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *