วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ลูกา 1:46-49 “บทเพลง”

เรื่องราวของคริสตมาสเป็นเรื่องที่เราต่างคุ้นเคย จนบางครั้งเราไม่ค่อยจะซาบซึ้งสักเท่าไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Q1  อธิษฐาน และอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ให้ภาพของเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในความคิดของคุณ
Q2  ปิดพระคัมภีร์ สงบใจกับพระเจ้า และลองสังเกตว่า จิตใจของคุณตอบสนองต่อพระคัมภีร์ที่อ่านไปอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *