วันพุธที่ 5 ธันวาคม ลูกา 1:68-75 “การรอคอย”

ลูกาได้บันทึกถึงการเกิดของยอห์น และการบังเกิดของพระเยซูควบคู่กันมา โดยมีทูตสวรรค์มาบอกว่า พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด และยอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าสูงสุด และพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บันทึกถึงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการเกิดมาของยอห์น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบ ดูเหมือนว่า เศคาริยาห์ก็เหมือนกับคนอิสราเอลทั่วๆ ไป ที่รอคอยการช่วยกู้ของพระเจ้า และวันนี้ก็มาถึง จากบทเพลงสรรเสริญนี้คุณคิดว่า ความรู้สึกภายในจิตใจของเศคาริยาห์เป็นอย่างไร?
Q2  คุณอาจจะกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงให้คุณมีจิตใจที่รอคอยเหมือน  เศคาริยาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *