วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม ดาเนียล 1:1-21 “ดาเนียล – ความเชื่อ”

ดาเนียลและเพื่อนอีก 3 คน ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองบาบิโลน และถูกคัดเลือกให้ศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ ของคนเคลเดีย พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อแบบคนเคลเดีย รวมถึงการพยายามที่จะให้ดาเนียลและเพื่อนๆ ดำเนินชีวิตเหมือนคนเคลเดียในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การดำเนินชีวิต อาหารการกิน

Q1  ดาเนียลและเพื่อนทั้ง 3 คน ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไร? และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร? (ดู ข้อ 8, 12-15, 17 ประกอบ)
Q2  ชีวิตของดาเนียลและเพื่อนทั้ง 3 เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในความเชื่อท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อสำหรับคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *